Soubor Readme k verzi aktualizace 14 aplikace Autodesk Revit 2015 R2

Děkujeme, že jste si stáhli verzi aktualizace 14 aplikace Autodesk® Revit® 2015 R2.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli celý tento dokument před použitím aktualizace na licencovanou kopii aplikace Autodesk Revit 2015 R2, zakoupenou buď jako samostatný produkt, nebo jako součást sady produktů, například sady Autodesk Building Design Suite 2015 Ultimate nebo Autodesk Building Design Suite 2015 Premium. Po úspěšném použití verze aktualizace 14 bude v dialogu Nápověda > O aplikaci uvedeno číslo sestavení 20160512_0715. Pro pozdější použití si tento soubor Readme uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii.

Problémy, které řeší tato verze aktualizace

Tato verze aktualizace řeší problémy nahlášené společnosti Autodesk a obsahuje opravy, které jsou k dispozici v rámci verzí aktualizace 1, 2 a 3 aplikace Autodesk Revit 2015, v rámci opravy hotfix výkazů vícenásobných kategorií pro verzi aktualizace 3, v rámci aplikace Revit 2015 R2 pro zákazníky s předplatným a v rámci verzí aktualizace 5 až 13 aplikace Revit 2015 R2. Informace o všech oblastech vylepšených touto aktualizací naleznete v dokumentaci k vylepšením.

Tato verze aktualizace také řeší chybu Heartbleed, chybu zabezpečení knihovny šifrování softwaru open source OpenSSL. Chyba Heartbleed je registrována v seznamu Common Vulnerabilities and Exposures pod názvem CVE-2014-0160. Další informace naleznete v seznamu CVE na adrese http://cve.mitre.org.

Nainstalovaná verze vyžadovaná touto verzí aktualizace

Tato aktualizace vyžaduje aplikaci Autodesk Revit 2015 R2 pro zákazníky s předplatným (sestavení: 20140905_0730) nebo novější verzi aplikace Autodesk Revit 2015 R2. Aplikaci Autodesk Revit 2015 R2 pro zákazníky s předplatným bude nutné použít ve všech instalacích aplikace Revit 2015, ve kterých je použita aplikace Autodesk Revit 2015 (sestavení: 20140223_1515), verze aktualizace 1 aplikace Autodesk Revit 2015 (sestavení: 20140322_1515), verze aktualizace 2 aplikace Autodesk Revit 2015 (sestavení: 20140323_1530) nebo verze aktualizace 3 aplikace Autodesk Revit 2015 (sestavení: 20140606_1530).

Obsah