Soubor Readme k verzi aplikace Advance Steel 2017.1

Děkujeme, že jste si stáhli verzi aplikace Advance Steel® 2017.1.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si přečetli celý tento dokument před použitím dané aktualizace na licencovanou kopii aplikace Autodesk Advance Steel 2017, zakoupenou buď jako samostatný produkt, nebo jako součást balíku AutoCAD – Advance Steel 2017. Po úspěšném použití verze aplikace Advance Steel 2017.1 bude v dialogu Nástroje > O aplikaci uvedeno číslo sestavení 1574. Pro pozdější použití si tento soubor Readme uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii.

Problémy, které řeší tato verze aktualizace

Tato verze aktualizace řeší problémy nahlášené přímo společnosti Autodesk a obsahuje opravy a vylepšení, které jsou k dispozici v opravě Hotfix 1 aplikace Advance Steel 2017. Další informace o oblastech vylepšených touto aktualizací naleznete v dokumentaci Novinky v aplikaci Advance Steel 2017.1.

Obsah

o    Pro koho je tato aktualizace určena?

o    Podporované operační systémy

o    Všeobecné informace o instalaci

o    Použití této aktualizace na existující instalaci

Pro koho je tato aktualizace určena?

Tato aktualizace je určena pro následující produkty používané v podporovaných operačních systémech. Před instalací se ujistěte, zda je instalována aktualizace určená pro Váš software.

 

Produkt

Aktualizace

Advance Steel 2017

AS2017.1_Build_1574.msp

Balík AutoCAD – Advance Steel 2017

AS2017.1_Build_1574.msp

Zpět na začátek

Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci lze použít pouze v následujících operačních systémech:

o    Microsoft® Windows® 7 Enterprise 64bitová verze

o    Microsoft® Windows® 7 Ultimate 64bitová verze

o    Microsoft® Windows® 7 Professional 64bitová verze

o    Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64bitová verze

o    Microsoft® Windows® 8 64bitová verze

o    Microsoft® Windows® 8.1 64bitová verze

o    Microsoft® Windows® 10, 64bitová verze

Zpět na začátek

Všeobecné informace o instalaci

Než začnete

Při přípravě na instalaci této aktualizace pamatujte na následující pravidla:

Oprávnění správce

Chcete-li aktualizaci použít, budete potřebovat oprávnění správce k instalaci a odinstalaci produktů.

Média produktu

Za určitých okolností můžete být požádáni o vložení původních instalačních zdrojů.

Jestliže jste nainstalovali aplikaci Advance Steel 2017 z disku DVD nebo úložiště USB, budete při instalaci aktualizace požádáni o vložení tohoto disku nebo úložiště USB. Před započetím instalace si tento disk nebo úložiště USB připravte.

Jestliže jste si stáhli a nainstalovali aplikaci Advance Steel 2017 z webové stránky a poté rozbalené soubory odstranili (výchozí umístění je C:\Autodesk\WI\Autodesk Advance Steel 2017), aktualizaci nebude možné nainstalovat. V tomto případě byste měli použít následující postup:

 

1.    Získejte soubor stažený z webové stránky a uložte jej do svého počítače.

2.    Dvojitým kliknutím na stažený soubor rozbalte soubory, které obsahuje, a poznamenejte si složku, do níž jste je uložili.

3.    Jakmile se otevře obrazovka instalačního programu aplikace Advance Steel 2017, klikněte na tlačítko Storno.

4.    Pokračujte v instalaci aktualizace podle návodu Pokyny k instalaci.

 

Záloha vlastních souborů

Před zahájením instalace zálohujte všechny uživatelské soubory.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace na existující instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

 

1.    Stáhněte si aktualizaci a uložte ji do libovolné složky.

2.    Ujistěte se, že máte k dispozici původní instalační média produktu.

3.    Vyhledejte složku, do které jste aktualizaci uložili, a poklepejte na spustitelný soubor (MSP).

Zpět na začátek

Copyright © 2016 Autodesk, Inc.