Factory Design Utilities 2017.2 Update

23. listopadu 2016

Poznámky k verzi – soubor Readme

Autodesk, Inc.

 

V rámci snahy neustále poskytovat vysoce kvalitní produkty vydala společnost Autodesk aktualizaci Autodesk Factory Design Utilities (FDU) 2017.2 Update, která obsahuje nové funkce a řeší existující problémy.

 

Tento soubor Readme obsahuje informace týkající se instalace a obsahu této aktualizace. Podrobnosti o nových funkcích naleznete v dokumentu Přehled nových funkcí, který je součástí tohoto vydání. 

 

Poznámky k instalaci a odinstalaci

·        Jazykové verze poskytnuté s aktualizací Factory Design Utilities 2017.2 Update je třeba nainstalovat tak, aby odpovídaly jazykovým verzím aplikací FDS 2017 nebo FDU 2017.

·        Ručně odinstalujte veškeré neanglické verze aktualizace Factory Design Utilities 2017.2 Update, které byly staženy před 29. listopadem 2016. V nové verzi aktualizace Factory Design Utilities 2017.2 Update jsou opraveny některé kritické problémy, které se týkají neanglických verzí.

·        Aktualizaci Factory Design Utilities 2017.2 Update je možné použít u sady nástrojů Factory Design Utilities 2017 ze Sady aplikací pro strojírenství a výrobu a všech verzí sady Factory Design Suite 2017 (Standard, Premium a Ultimate). 

·        Nainstalujte aktualizaci dvojitým kliknutím na soubor EXE. Instalační program aktualizuje soubory v systému a okno instalačního programu bude mezitím zobrazovat průběh instalace. 

·        Instalační program obsahuje samostatné aktualizace aplikací Inventor Factory Utilities, AutoCAD Factory Utilities, Navisworks Factory Utilities a Vault Pro Factory Utilities.

·        Plná instalace vyžaduje přibližně 500 MB místa na disku. 

·        Pokud odinstalujete aktualizaci Factory Design Utilities 2017.2 Update prostřednictvím ovládacích panelů, automaticky se odinstalují i aktualizace:

o       Autodesk Factory Design Utilities for Navisworks 2017.2 Update

o       Autodesk Factory Design Utilities for Inventor 2017.2 Update

o       Autodesk Factory Design Utilities for AutoCAD 2017.2 Update

o       Autodesk Factory for Vault Pro 2017.2 Update

·        Po odinstalování aplikace FDU 2017 zůstane aktualizace Factory Design Utilities 2017.2 Update v ovládacích panelech. Proveďte ruční odinstalaci.

Zpět na začátek

Souhrn nových funkcí

·        Příkaz Synchronizovat aplikaci Inventor a vrátit se po dokončení synchronizace automaticky zavře 3D model aplikace Inventor a provede návrat do aplikace AutoCAD.

·        Soubor aplikace Navisworks je možné asociovat jako 3D reprezentaci 2D modelu.

·        Byla přidána možnost znovu použít hodnoty parametrů při provádění akce „Nahradit komponentou“.

·        Při nahrazování komponenty v aplikaci Inventor může být zachován připojený vztah komponenty.

·        Nezávislý nástroj k dávkové synchronizaci 2D výkresů s aplikací Inventor bez nutnosti otevřít aplikaci AutoCAD Ke stažení prostřednictvím služby Autodesk Knowledge Network

Zpět na začátek

 

Problémy, které řeší tato aktualizace

·        Synchronizace aplikace AutoCAD je zablokována, pokud rozvržení obsahuje nekomponentový model uzamknutý v aplikaci Vault.

·        Když komponenta obsahuje tisíce parametrů, může být při otevírání nového rozvržení v aplikaci Inventor výrazně snížen výkon.

·        Po synchronizaci s aplikací AutoCAD se ztratí štítek komponenty a uživatelské vlastnosti.

·        Odkryté konektory nefungují napříč vnořenými rozvrženími.

·        Aplikace AutoCAD může spadnout při úpravě bloku nebo souboru XREF.

·        Pokud pro komponentu není definován povrch základny, mohou být 2D a 3D umístění po synchronizaci s aplikací Inventor nekonzistentní.

·        Třída konektoru po synchronizaci s aplikací Inventor nefunguje s řetězci komponent.

·        V případě, že je v síti příliš mnoho komponent, může se prohlížeč komponent otevírat pomaleji.

·        Po změně parametru se vytvořená 2D reprezentace neřídí původně určeným nastavením.

·        Nevyřešené komponenty mohou způsobit pád aplikace Inventor při aktualizaci aplikace Inventor pomocí aplikace AutoCAD.

·        Dialog pro zařazení blokuje pracovní postup synchronizace aplikace Inventor v aplikaci AutoCAD.

Zpět na začátek

Souhrn známých problémů

·         Při synchronizaci z aplikace AutoCAD v expresním režimu může dojít k pádu aplikace Inventor.

·         Při používání příkazů přesunutí, kopírování nebo otočení u velkých souborů DWG dochází k problémům s výkonem.

·         Při odpojení sestavení zdroje sady Autodesk Factory Design Suite 2017, sady Autodesk Factory Design Utilities 2017 nebo jazykového balíčku k instalaci nebo odinstalaci sestavení FDU2017_R2 se zobrazí dialog s upozorněním s dotazem na zdroj. Vyhledejte soubor ze sestavení zdroje, abyste mohli v instalaci nebo odinstalaci pokračovat.

·         Po poskytnutí souboru zdroje v dialogu s upozorněním s dotazem na zdroj a odinstalování sestavení FDU2017_R2 skončí instalace sestavení FDU2017_R2 neúspěchem. Pokud sestavení sady Autodesk Factory Design Suite 2017, sady Autodesk Factory Design Utilities 2017 nebo jazykového balíčku přeinstalujete, bude instalace sestavení FDU2017_R2 úspěšná.

 

 Zpět na začátek

Poděkování

Děkujeme všem našim zákazníkům, kteří si všimnou chyb a nahlásí nám je. Tato hlášení nám umožňují vylepšovat produkt a poskytovat vám, našim zákazníkům, ta nejlepší řešení v oblasti výrobních návrhů. Rádi bychom vám také poděkovali, že s námi udržujete obchodní vztahy a sdělujete nám své názory na obsah této verze. Své názory a komentáře nám můžete zasílat na adresu FDS.Feedback@autodesk.com.

 

S pozdravem,

 

Produktový tým sad Autodesk Factory Design Suite

Zpět na začátek


Copyright_ 2016 Autodesk, Inc.