Soubor Readme k aktualizaci Autodesk AutoCAD 2018.1.1 Update

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Autodesk® AutoCAD® 2018.1.1. Update.

Tento soubor Readme obsahuje důležité informace týkající se instalace a obsahu této aktualizace.

Důležité: Aktualizace AutoCAD 2018.1.1 Update obsahuje všechny dříve vydané aktualizace pro aplikaci AutoCAD 2018.

Obsah

Instalace aktualizací

Aktualizace aplikace AutoCAD lze použít na samostatnou instalaci aplikace AutoCAD i na další produkty založené na aplikaci AutoCAD. Aktualizaci aplikace AutoCAD lze nainstalovat po nainstalování aktualizací k níže uvedeným produktům.

AutoCAD a produkty založené na aplikaci AutoCAD:

Po nainstalování této aktualizace bude číslo verze produktu v dialogu O aplikaci následující: O.154.0.0 AutoCAD 2018.1.1 Update. Pokud používáte jeden z produktů založených na aplikaci AutoCAD, bude verze sestavení následující: O.154.0.0 AutoCAD 2018.1.1 Update.

Zpět na začátek

Souhrn nových a vylepšených funkcí (oddíl aktualizace 2018.1 Update)

Následující tabulka obsahuje souhrn nových a vylepšených funkcí této aktualizace. Podrobné informace naleznete v náhledu aktualizace AutoCAD 2018.1 Update.

Funkce
Nová funkce nebo vylepšení funkce
Komentář k funkci
Vylepšení vlastností hladin externích referencí Nová funkce Aby byla zajištěna větší flexibilita při řízení přepsání externích referencí, obsahuje dialog Nastavení hladiny, který je přístupný ze Správce vlastností hladiny, nové ovládací prvky ke správě vlastností hladin externích referencí. Pokud je možnost zachování přepsání vlastností hladin externích referencí zapnuta pomocí systémové proměnné VISRETAIN, můžete určit, které vlastnosti hladin externích referencí chcete znovu načíst. Různé možnosti vlastností hladin jsou uloženy v registru podle nastavení nové systémové proměnné VISRETAINMODE. Správce vlastností hladiny obsahuje také novou stavovou ikonu, která ukazuje, zda hladina asociována s externí referencí zahrnuje přepsání.

 

Primární příkazy a systémové proměnné: HLADINA, VISRETAIN, VISRETAINMODE, XREFOVERRIDE

 

Pohledy a výřezy Nová funkce Nyní můžete snadno vytvořit, načíst a umístit pohledy modelů do aktuálního rozvržení spolu s výřezy rozvržení, které mají automaticky nastavenou velikost a měřítko. Pokud je objekt výřezu rozvržení vybrán, zobrazuje další dva uzly, jeden pro přesun výřezu a druhý pro nastavení měřítka zobrazení v seznamu často používaných měřítek.

 

Primární příkazy a systémové proměnné: MPOHLED, NOVÝPOHLED

 

Podpora obrazovek s vysokým rozlišením (4K) Vylepšení funkce Podpora obrazovek s vysokým rozlišením byla vylepšena i v aktualizaci. Bylo aktualizováno více než 200 dialogů a dalších prvků uživatelského rozhraní tak, aby bylo zajištěno kvalitní zobrazování na obrazovkách s vysokým rozlišením (4K).

Nejlepších výsledků dosáhnete při použití operačního systému Windows 10 a kompatibilní grafické karty.

 

Grafický výkon ve 3D Vylepšení funkce Grafický výkon ve 3D vizuálních stylech Drátový, Realistický a Stínovaný se zvyšuje podle obsahu testovaných souborů DWG. Například hodnota mediánu výkonu vyjádřeného ve snímcích za sekundu se v šesti velkých modelech srovnávacího testu zvýšila v aktualizaci o 37 % v porovnání s aplikací AutoCAD 2018 bez aktualizace.

 

Primární příkazy a systémové proměnné: 3DORBIT, ZOOM, PP, AKTUÁLNÍVS

 

Zpět na začátek

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Zákaznická hlášení o chybách

Na základě podrobných informací, které jsme obdrželi od zákazníků používajících pomůcku Zákaznická hlášení o chybách, jsme dokázali identifikovat a opravit několik problémů s následujícími výsledky:

 

Obecné

 • Nebude již docházet k občasným zhroucením při ukončení relace aplikace AutoCAD s určitým kódem rozhraní API.

Obecné

 • Nebude již docházet k občasným zhroucením při úpravách nedefinovaných šrafovacích vzorů.
 • Nebude již docházet k občasným zhroucením při otevírání určitých souborů DXF.

Obecné

 • Byly opraveny občasné pády při přepínání vizuálního stylu do 3D po použití příkazu PDFOŘEZ.
 • Byly opraveny občasné pády při kliknutí pravým tlačítkem na výkres z karty Začít.
 • Byly opraveny občasné pády při ukládání výkresu ve formátu AutoCAD 2004 / AutoCAD LT 2004 nebo staršího.

Obecné

 • Již nebudou nastávat občasná zhroucení při otevření editoru bloků.
 • Již nebudou nastávat občasná zhroucení při výběru nebo vytváření neasociativních šraf.
 • Již nebudou nastávat občasná zhroucení při kliknutí na tlačítko Vložit pohled na pásu karet v některých výkresech.
 • Již nebudou nastávat občasná zhroucení při úpravách určitých stylů kóty.
 • Již nebudou nastávat občasná zhroucení při úpravách uzlu reflektoru v některých výkresech.
 • Již nebudou nastávat občasná zhroucení při otevírání souborů DXF obsahující externí reference.

Zpět na začátek

Přehled obecných aktualizací

Bylo opraveno několik dalších problémů s následujícími výsledky:

 

Poznámka

 • Publikování atributů multičar poznámek již nevede k nesprávnému měřítku poznámek.

Písmo

 • Písma PFB lze nyní úspěšně kompilovat jako soubory SHX.

PDF

 • Hranice masky již nebudou v souborech PDF vykresleny, když bude nastavena možnost Splynutí čar, která se nachází v dialogu Vykreslování v možnostech PDF týkajících se řízení slučování.

Blok

 • Po kliknutí pravým tlačítkem v Editoru bloků se již v příkazovém okně nezobrazí chybová zpráva.

Vykreslování

 • Některé styly textu již při tisku do souboru PDF nejsou vzhůru nohama.
 • Překrytí protínající sebe sama v bloku budou při vykreslování fungovat podle očekávání.

Obecné

 • Byl opraven problém, který by jinak způsobil ukončení předplatného produktu k 1. červnu 2017 a zobrazení chybové zprávy o předběžné verzi produktu.
 • Byla obnovena možnost zadávání hodnot na paletě Editoru materiálů.
 • Digitálně podepsané soubory jazyka AutoLISP mohou být načteny podle očekávání.

Typ čáry

 • Vlastnosti složitých typů čar mají nyní podporu standardních souborů (.dws).

Obecné

 • Aplikace AutoCAD již nepřestane odpovídat při kopírování objektů mezi aplikacemi AutoCAD 2018 a AutoCAD 2017 v operačním systému Windows 10.
 • Pomocí okna křížení a výběrem napříč lze vybrat objekty, které se nenacházejí v aktuální rovině XY USS.
 • Při uložení nebo automatickém uložení se již nezobrazí dialog s upozorněním na digitální podpis.
 • Výkon náhledu vykreslování byl u některých pomalejších výkresů vylepšen.

Bloky

 • Poloha atributu bloku zůstane po úpravě bloku stejná.

PDF/vykreslení

 • Soubory PDF vytvořené z určitých výkresů se nyní v programu Adobe Reader zobrazují správně.
 • Šrafovací vzory v souboru PDF jsou konzistentní s tloušťkou čáry.
 • Rastrové obrázky se při nastavení stínování vykreslování na možnost Rendrovat vykreslí správně.

Obecné

 • Data sady vlastností AEC v souborech DWG lze úspěšně exportovat do souborů 3D DWF.
 • Některé soubory Pro/E lze nyní úspěšně importovat do aplikace AutoCAD.

Zpět na začátek

Odinstalování této aktualizace

Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klikněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém podokně okna Programy a funkce klikněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyberte příslušnou aktualizaci. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.

Zpět na začátek

Děkujeme

Chceme poděkovat všem našim zákazníkům, kteří uvedené problémy rozpoznali a nahlásili nám je. Vaše zprávy nám umožňují zlepšovat kvalitu produktu. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a že jste nám poslali připomínky a komentáře k této verzi.

S pozdravem

Produktový tým aplikace Autodesk AutoCAD

Zpět na začátek


Copyright ©2017 Autodesk, Inc.