Soubor Readme k aktualizaci Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2018.1 Update

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2018.1 Update.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Obsah

 

Tuto aktualizaci lze použít na následující produkty společnosti Autodesk, které lze spustit ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci pro váš software.

Pomocí aplikace Autodesk Desktop App můžete také nainstalovat opravy údržby služby Live Update, díky kterým se automaticky zobrazí odpovídající aktualizace pro daný produkt.

64bitový produkt
Aktualizace
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 C3D2018.1_x64.exe

Zpět na začátek

Aktualizace Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018.1 Update obsahuje následující vylepšení:

Pracovní postupy oprav vozovek

Tato aktualizace obsahuje nové pracovní postupy oprav vozovek. Tyto typy zahrnují:

Křížení a promítání ve vícenásobných zobrazeních příčných řezů

Integrace editoru součástí

V aktualizaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 Update byl integrován editor součástí infrastruktury. Chcete-li editor součástí infrastruktury spustit, klikněte na kartu Výchozí > panel Vytvořit projekt > Editor součástí infrastruktury. Případně můžete v příkazovém řádku zadat příkaz StartPartsEditor.

Aktualizace šablony reference

Vylepšení existujícího pracovního postupu pro referenční zdroje v připojené šabloně:

Podpora tras IFC

V aktualizaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 Update byla přidána možnost importovat nebo exportovat trasy a profily. Také jsou nyní podporována schémata IFC verze 4 a 4x1.

Symboly přepsání popisku

V aktualizaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 Update byly přidány nové příkazy ke skrytí a zobrazení symbolů přepsání popisku. Tyto příkazy jsou umístěny na panelu Text popisku karty Poznámka na pásu karet.

Opětovné připojení součástí sítě

V aktualizaci AutoCAD Civil 3D 2018.1 Update byl přidán nový příkaz k opětovnému připojení součástí sítě. Příkaz Znovu připojit síť je umístěn na panelu Modifikovat karty Potrubní sítě na pásu karet.

Zpět na začátek

V aktualizaci Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018.1 Update byly vyřešeny následující problémy:

Koridory

Příčné řezy

Datové zkratky

Popisky

Potrubní a tlakové sítě

Profily

Autodesk® Vault

Všeobecné

Zpět na začátek

Při přípravě na instalaci této aktualizace pamatujte na následující pravidla:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace doporučujeme zálohovat všechny uživatelské soubory CUIx, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci nebo odinstalaci můžete být vyzváni k použití původního instalačního média nebo síťového obrazu. Abyste mohli tuto aktualizaci použít, musíte mít oprávnění k instalaci a odinstalaci produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou tuto aktualizaci rozmístit na síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Zavření aplikace

Při instalaci této aktualizace se může zobrazit výzva s možnostmi „Automaticky zavřít aplikace a pokusit se je spustit po dokončení instalace“ a „Ignorovat“. Před pokračováním v instalaci aktualizace Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2018.1 Update je nutné zavřít aplikaci Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2018.

Restartování

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

Informace o produktu

Po dokončení instalace se v okně O aplikaci zobrazí informace o produktu.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace pro instalaci samostatné verze

Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

  1. Stáhněte aktualizaci a uložte ji do libovolné složky.
  2. Ukončete všechny spuštěné aplikace společnosti Autodesk.
  3. Vyhledejte složku, do které jste aktualizaci uložili, a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Zpět na začátek

Použití této aktualizace prostřednictvím místní sítě

Chcete-li tuto aktualizaci Update nainstalovat pomocí místní sítě na více počítačů, postupujte podle následujících pokynů.

  1. Stáhněte si tuto aktualizaci Update a uložte ji do libovolné sdílené složky v místní síti.
  2. Vyhledejte složku, ve které jste aktualizaci Update uložili, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Poznámka: Instalace prostřednictvím místní sítě pomocí nástroje Pomůcka CAD správce není u této aktualizace Update podporována.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace pro síťový administrativní obraz

Následující způsob distribuce aktualizace Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018.1 Update lze použít pouze u administrativních obrazů vytvořených pomocí Průvodce síťovou instalací aplikace Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018. Po dokončení tohoto postupu bude aktualizace automaticky použita u všech nových rozmístění aplikace Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018. Úplné informace o aktualizaci síťového administrativního obrazu naleznete v Instalační příručce správce k produktům společnosti Autodesk.

Použití aktualizace Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018.1 Update u existujícího administrativního obrazu aplikace Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018:

  1. V pracovní stanici, kde jste původně vytvořili rozmístění aplikace Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018, otevřete složku Tools\ApplyUpdates a dvakrát klikněte na ikonu zástupce Update – [název rozmístění].
  2. Na kartě aplikace Application Manager s aktualizacemi vyberte aktualizaci Civil 3D 2018.1 a klikněte na možnost pro přidání. Potom aplikaci Application Manager zavřete.

Aktualizace bude nyní použita u všech nových rozmístění aplikace Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018.

Zpět na začátek

Odinstalace této aktualizace

Při odinstalaci této aktualizace v jednom počítači postupujte podle těchto pokynů.

  1. Vložte do počítače médium produktu (například instalační disk aplikace Autodesk AutoCAD Civil 3D) nebo se ujistěte, zda jsou dostupné instalační zdrojové soubory.
  2. V systému Windows zvolte pod položkou Ovládací panely > Odinstalovat program možnost Zobrazit nainstalované aktualizace.
  3. Pod nadpisem Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 klikněte pravým tlačítkem na položku Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018.1 Update a vyberte možnost Odinstalovat.

Odinstalaci aktualizace není možné provést, pokud je zdrojem instalace síťový administrativní obraz se sloučenou aktualizací Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018.1 Update.

Zpět na začátek


Copyright © 2017 Autodesk, Inc.