Soubor Readme k aktualizaci Autodesk Revit 2018.2 Update

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Autodesk® Revit® 2018.2 Update.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Důrazně doporučujeme, abyste si celý tento dokument přečetli ještě před použitím aktualizace licencované kopie aplikace Autodesk Revit 2018 zakoupené ve formě samostatného produktu nebo v rámci sady produktů, například sady Autodesk Building Design Suite 2018, Autodesk Infrastructure Design Suite 2018 nebo Autodesk Plant Design Suite 2018. Po úspěšném použití této aktualizace bude v dialogu O aplikaci (nabídka Nápověda) uvedeno číslo sestavení 18.2.0.51. Pro pozdější použití si tento soubor Readme uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii.

Problémy, které řeší tato aktualizace

Tato aktualizace řeší problémy a zhroucení nahlášené přímo společnosti Autodesk a obsahuje opravy zahrnuté v opravách Revit 2018.0.1, 2018.0.2 a 2018.1.1 Hot Fix, stejně jako v aktualizaci Revit 2018.1 Update. Informace o všech oblastech vylepšených touto aktualizací naleznete v poznámkách k verzi.

Další software zahrnutý v této aktualizaci

Při této instalaci budou aktualizovány následující součásti: Revit 2018, Collaboration for Revit 2018 a Dynamo. Aktualizovaná verze doplňku Dynamo Revit neobsahuje zástupce na ploše a lze k ní získat přístup pomocí panelu Vizuální programování, který najdete na kartě Správa na pásu karet. Pokud je nainstalováno více verzí doplňku Dynamo Revit, zobrazí se dialog s dotazem, kterou verzi chcete spustit.

Po použití této aktualizace budou nainstalovány dvě verze součásti Dynamo Core, 1.2.2.373 a 1.3.2.2480.

Odinstalační nástroj Autodesk

Po použití této aktualizace nemusí při pokusech o odinstalaci aplikace Revit 2018 pomocí Odinstalačního nástroje Autodesk během procesu odinstalace doplňku Dynamo Revit dojít k žádné akci. Chcete-li se této situaci vyhnout, nejprve odinstalujte doplněk Dynamo Revit a poté pokračujte v odinstalaci aplikace Revit 2018.

Obsah

 • Kdo by si měl tuto aktualizaci nainstalovat?
 • Podporované operační systémy
 • Obecné informace o instalaci
 • Pokyny k instalaci

  Tato aktualizace je určena pro následující produkty společnosti Autodesk používané v podporovaných operačních systémech. Před instalací se ujistěte, zda je instalována aktualizace určená pro Váš software.

  Produkt

  Aktualizace

  Autodesk Revit 2018

  Autodesk_Revit_2018_2.exe

  Autodesk Building Design Suite 2018, edice Ultimate nebo Premium

  Autodesk_Revit_2018_2.exe

  (Upozorňujeme, že touto aktualizací bude v sadě produktů aktualizována pouze součást Revit 2018.)

  Autodesk Infrastructure Design Suite 2018, edice Ultimate nebo Premium

  Autodesk_Revit_2018_2.exe

  (Upozorňujeme, že touto aktualizací bude v sadě produktů aktualizována pouze součást Revit 2018.)

  Autodesk Plant Design Suite 2018, edice Ultimate nebo Premium

  Autodesk_Revit_2018_2.exe

  (Upozorňujeme, že touto aktualizací bude v sadě produktů aktualizována pouze součást Revit 2018.)

  Zpět na začátek

  Tuto aktualizaci lze použít pouze v následujících operačních systémech:

  • Microsoft® Windows® 7 SP1 64bitová verze (Enterprise, Ultimate, Professional nebo Home Premium)
  • Microsoft® Windows® 8.1 64bitová verze (Enterprise nebo Professional)
  • Microsoft® Windows® 10 64bitová verze (Enterprise nebo Professional)

  Zpět na začátek

  Než začnete

  Při přípravě k instalaci této aktualizace pamatujte na následující fakta:

  Oprávnění správce

  Chcete-li aktualizaci použít, budete potřebovat oprávnění správce k instalaci a odinstalaci produktů.

  Média produktu

  Za určitých okolností můžete být požádáni o vložení původních instalačních zdrojů.

  Jestliže jste aplikaci Autodesk Revit 2018 nainstalovali z disku DVD nebo USB, budete při instalaci aktualizace požádáni o vložení tohoto disku DVD nebo USB. Před započetím instalace si tento disk nebo úložiště USB připravte.

  Jestliže jste si aplikaci Autodesk Revit 2018 stáhli a nainstalovali z webové stránky a potom odstranili extrahované soubory (výchozí umístění extrahovaných souborů je C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2018), nebude pravděpodobně možné v instalaci aktualizace pokračovat. V takovém případě byste měli postupovat podle následujících kroků:

  1. Získejte soubor stažený z webové stránky a uložte jej do svého počítače.
  2. Dvojitým kliknutím na stažený soubor rozbalte soubory, které obsahuje, a poznamenejte si složku, do níž jste je uložili.
  3. Jakmile se otevře obrazovka instalačního programu aplikace Autodesk Revit, klikněte na tlačítko Storno.
  4. Pokračujte v instalaci aktualizace podle pokynů k instalaci.

  Záloha vlastních souborů

  Před zahájením akce proveďte zálohu všech uživatelsky přizpůsobených souborů, například souboru Revit.ini.

  Rozmístění v síti

  Pro správce jsou k dispozici zvláštní přepínače příkazového řádku.

  /q – potlačí hlášení o dokončení po použití aktualizace. To se hodí v případě, že použijete soubor skriptu nebo dávkový soubor k instalaci aktualizace na více počítačů.

  Zpět na začátek

  Použití této aktualizace na existující instalaci

  Při instalaci této aktualizace na samostatný počítač se řiďte následujícími pokyny.

  1. Stáhněte soubor Autodesk_Revit_2018_2.exe a uložte jej do libovolné složky.
  2. Ujistěte se, že máte k dispozici původní instalační média produktu.
  3. Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci, a dvakrát klikněte na soubor EXE.

  Zpět na začátek

  Použití této aktualizace na bitovou kopii instalace rozmístění

  Podle následujících pokynů tuto aktualizaci použijte na bitovou kopii rozmístění.

  1. Spusťte proces vytváření rozmístění aplikace Autodesk Revit 2018. Pokud potřebujete aktualizaci přidat do existující bitové kopie rozmístění, spusťte zástupce aktualizace, který je umístěn ve složce Tools\ApplyUpdates, a přejděte ke kroku 4.
  2. Po dokončení procesu vytváření nebo úpravy rozmístění a zobrazení dialogu Konfigurace rozmístění dokončena klikněte na tlačítko Přidat aktualizace.
  3. Pokud se zobrazí dialog upozornění zabezpečení, klikněte na tlačítko Spustit.
  4. V aplikaci Autodesk Application Manager klikněte na tlačítko Aktualizovat software.
  5. Kliknutím na tlačítko Přidat použijte aktualizaci na tuto bitovou kopii rozmístění.
  6. Po úspěšném stažení aktualizace kliknutím na tlačítko Zavřít ukončete aplikaci Autodesk Application Manager.

  Zpět na začátek

  Odinstalování této aktualizace

  Poznámka: Při odinstalaci této aktualizace se aplikace Autodesk Revit 2018 nevrátí zpět do stavu před instalací aktualizace. Pokud chcete aktualizaci odebrat, odinstalujte aplikaci Autodesk Revit 2018 a potom ji znovu nainstalujte.

  Zpět na začátek

  Copyright © 2017 Autodesk, Inc.