Soubor Readme k aktualizaci Autodesk AutoCAD 2019.1 Update

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Autodesk® AutoCAD® 2019.1 Update.

Tento soubor Readme obsahuje důležité informace týkající se instalace a obsahu této aktualizace.

Důležité: Aktualizace AutoCAD 2019.1 Update obsahuje všechny dříve vydané aktualizace pro aplikaci AutoCAD 2019.

Obsah

Instalace aktualizací

Aktualizace aplikace AutoCAD lze použít pro aplikaci AutoCAD včetně specializovaných sad nástrojů nainstalovaných jako samostatné aplikace a také aplikace Autodesk Civil 3D a Autodesk Advance Steel. Aktualizaci aplikace AutoCAD je možné nainstalovat po nainstalování aktualizací k níže uvedeným sadám nástrojů, produktům a službám.

Produkty a služby aplikace AutoCAD:

Po použití této opravy bude v dialogu O aplikaci uvedena verze produktu P.103.0.0 AutoCAD 2019.1. Pokud používáte některý z nadstavbových (vertikálních) produktů, bude v poli Vytvořeno uveden údaj P.103.0.0 AutoCAD 2019.1.

Zpět na začátek

Souhrn nových a vylepšených funkcí

Následující tabulka obsahuje souhrn nových a vylepšených funkcí této aktualizace.

Funkce
Kategorie
Popis
Porovnání výkresů Vylepšení funkce Porovnání výkresů bylo vylepšeno tak, aby podporovalo objekty vytvořené pomocí specializovaných nástrojů aplikace AutoCAD Architecture, například stěny.

 

Obnovení ikon Vylepšení funkce Nové a zbývající ikony na pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup byly aktualizovány do nového stylu. Příkazové okno nyní umožňuje použití světlého a tmavého motivu.

 

Zpět na začátek

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Zákaznická hlášení o chybách

Na základě podrobných informací, které jsme obdrželi od zákazníků používajících pomůcku Zákaznická hlášení o chybách, jsme dokázali identifikovat a opravit několik problémů s následujícími výsledky:

 

Obecné

 • Již nedochází k selhání programu při spuštění po načtení částečného souboru CUIX po obnovení nastavení na výchozí hodnoty.

Zobrazení

 • K občasným zhroucením při úpravách revizních obláčků již nedochází.
 • K občasným zhroucením při úpravách externích referencí a bloků na místě při nastavení ATTDIA = 0 již nedochází.

Úpravy

 • K občasným zhroucením při použití příkazu INTERFER v některých výkresech již nedochází.
 • K občasným zhroucením při přibližování a oddalování v některých výkresech s obrázky při vypnuté hardwarové akceleraci již nedochází.

Import a export

 • K občasným zhroucením při exportu rozvržení do modelového prostoru již nedochází.

Obecné

 • K občasným zhroucením při kopírování do schránky pomocí kliknutí pravým tlačítkem nebo kombinace kláves Ctrl+C v některých výkresech již nedochází.
 • K občasným zhroucením při použití příkazu ŠRAFY v některých výkresech již nedochází.
 • K občasným zhroucením při kliknutí na tlačítko Vložit pohled na pásu karet v některých výkresech již nedochází.
 • K občasným zhroucením při změně výchozího ukazovacího zařízení již nedochází.
 • K občasným zhroucením při nahrazování hladiny objektu při vypnuté funkci ZPĚT již nedochází.

Zpět na začátek

Přehled obecných aktualizací

Bylo opraveno několik dalších problémů s následujícími výsledky:

 

Zobrazení

 • Pořadí kreslení v definici bloku je při vkládání bloku zachováno.

Úpravy

 • Pokud je při úpravách uzlů zapnut dynamický vstup, stisknutím klávesy Tab je možné přejít mezi plnou vzdáleností, úhlem a vzdáleností prodloužení.

Obecné

 • Tlačítka Otevřít z Web & Mobile a Uložit na Web & Mobile na panelu nástrojů Rychlý přístup v 64bitových verzích aplikace je nyní možné skrýt nebo odebrat.
 • Symbol dělení ve složených zlomcích je nyní možné měnit mezi vodorovným a šikmým.
 • Cestu k paletě nástrojů je nyní možné změnit na jinou než výchozí hodnotu, aniž by se tato hodnota při zavření dialogu Možnosti obnovila na výchozí hodnotu.

Zobrazení

 • X-ref závislé bloky ve stavu vázání s určitými typy čar se zobrazují správně s 3D vizuálními styly.
 • Pořadí kreslení je při úpravách objektů ve výkresovém prostoru zachováno správně.
 • Barvy šraf v blocích se ve výkresovém prostoru zobrazují správně.

Text

 • Víceřádkové textové objekty se ve všech výkresech zobrazí normálně.
 • Aktualizace víceřádkových atributů bloku poznámek funguje správně i poté, co byl blok odstraněn nebo upraven.
 • Text obsahující horní a dolní index se po importu ze souboru RTF do víceřádkového textu zobrazí správně.

Uživatelské rozhraní

 • Ikony na přizpůsobených panelech nástrojů po restartu zobrazují správně.

Obecné

 • Příkaz SDÍLEJPOHLED lze dokončit úspěšně i v případě, že síťové uživatelské jméno obsahuje mezery.
 • Externí reference otevřená příkazem XOTEVŘI si správně zachová svůj název souboru včetně velkých a malých písmen.

Zpět na začátek

Odinstalování této aktualizace

Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Ovládací panely.
 2. Klikněte na položku Programy.
 3. Klikněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém podokně okna Programy a funkce klikněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyberte příslušnou aktualizaci. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.

Zpět na začátek

Děkujeme

Chceme poděkovat všem našim zákazníkům, kteří uvedené problémy rozpoznali a nahlásili nám je. Vaše zprávy nám umožňují zlepšovat kvalitu produktu. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a že jste nám poslali připomínky a komentáře k této verzi.

S pozdravem

Produktový tým aplikace Autodesk AutoCAD

Zpět na začátek


Copyright © 2018 Autodesk, Inc.