Autodesk ReCap / Autodesk ReCap Pro Update verze 7.1.0.23 – poznámky k verzi

Děkujeme, že jste si stáhli aplikaci Autodesk® ReCap / Autodesk ReCap Pro Update verze 7.1.0.23.

Tyto poznámky k verzi obsahují nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Ovlivněné produkty

Tato aktualizace je určena pro následující produkty:

·         Autodesk ReCap / Autodesk ReCap Pro (verze: 7.0.1.22)

Co je zahrnuto?

Nové funkce:

·         Podporuje publikování projektů a spolupráci pomocí připojené jednotky společnosti Autodesk, například služby Autodesk Drive nebo Autodesk Docs (BIM 360), prostřednictvím aplikace Autodesk Desktop Connector.

·         Podporuje otevírání pohledů RealView projektů aplikace ReCap pomocí prohlížeče ReCap ve službě Autodesk Drive a Autodesk Docs (BIM 360).

Opravené problémy:

·         Byla opravena chyba zabezpečení.

Pokyny k instalaci

Proces instalace vyžaduje, abyste v operačním systému Microsoft® Windows® měli oprávnění správce.

1. Aktualizace aplikace Autodesk ReCap / Autodesk ReCap Pro v jednom počítači:

a. Pomocí aplikace Autodesk Desktop App:

·         Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Autodesk ReCap verze 7.0.1.22.

·         Spusťte aplikaci Autodesk Desktop App pomocí systémové lišty nebo nabídky Start -> Autodesk -> Autodesk Desktop App.

·         Klikněte na kartu Aktualizace. V seznamu byste měli vidět položku ReCap Pro 2021.1 Update.

·         Klikněte na tlačítko Instalovat. Nová aktualizace se stáhne a nainstaluje. Aktuální verze aplikace ReCap 7.0.1.22 bude aktualizována na verzi 7.1.0.23.

*         Další informace o aplikaci Autodesk Desktop App jsou k dispozici na těchto stránkách: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/About-Autodesk-desktop-app.html

b. Přímé stažení a instalace:

·         Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Autodesk ReCap verze 7.0.1.22.

·         Přihlaste se k portálu Autodesk Account: https://manage.autodesk.com/home/

·         Stáhněte si v části Aktualizace produktu aktualizaci aplikace ReCap Pro.

·         Dvakrát klikněte na soubor ReCap_Pro_v7.0.1.22_to_v7.1.0.23.msp.

·         Postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce. Aktuální verze aplikace ReCap / Pro 7.0.1.22 bude aktualizována na verzi 7.1.0.23.


Copyright © 2021 Autodesk, Inc.