Autodesk ReCap / Autodesk ReCap Pro Update verze 22.1.0 – poznámky k verzi

Děkujeme, že jste si stáhli aplikaci Autodesk® ReCap / Autodesk ReCap Pro Update verze 22.1.0.

Tyto poznámky k verzi obsahují nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Ovlivněné produkty

Tato aktualizace je určena pro následující produkty:

·         Autodesk ReCap / Autodesk ReCap Pro (verze: 22.0.0)

Co je zahrnuto?

Nové funkce:

·         Když uživatelé ručně přidají jeden cíl, během registrace se automaticky extrahují odpovídající cíle ve skupině skenů.

·         Uživatelům je umožněno definovat předponu cíle.

·         Jsou povoleny přizpůsobené prahy barev RMS u zprávy registrace.

·         Po dokončení registrace z cloudu do cloudu se zobrazí zpráva o kvalitě umístění skenu.

·         Podporuje se synchronizace odstranění bodů ve 3D pohledu s pohledem RealView.

·         Podporuje se typ jednotky palců a zlomků.

·         Podporuje se určení typu jednotky nezpracovaného skenu, který má být importován pomocí nástroje příkazového řádku aplikace ReCap.

·         V navigátoru skenů projektu se zobrazí cesta k souboru skenu.

Vylepšení:

·         Byla zlepšena stabilita při odesílání souborů ve službě skenování do sítě.

·         Byla zlepšena stabilita při registraci velké skupiny skenů.

·         Byl zlepšen výkon při importu registrovaného projektu.

·         Bylo vylepšeno uživatelské prostředí v seznamu skenů a navigaci v cílech v pohledu registrace.

·         Byl vylepšen výkon při optimalizaci projektu během ukládání a ukládání jako.

·         Při ukládání projektu nebo ukládání projektu jako se zobrazuje indikátor průběhu.

·         Do souboru protokolu se přidají informace, když se vyskytne chyba pracovního postupu importu nebo indexování.

Opravené problémy:

·         Byly opraveny problémy s registrací skupin skenů.

·         Byl opraven problém, kvůli kterému při extrakci cílů někdy nebyl rozpoznán cíl a aplikace ReCap přestala reagovat.

·         Byl opraven problém s vylepšováním cílů.

·         Byl opraven problém se slučováním projektů aplikace ReCap s informacemi zaměření nebo projektem s rozsáhlými souřadnicemi.

·         Byl opraven problém, který spočíval v tom, že se při přepsání projektu se stejným názvem odstranily všechny skeny.

·         Byl opraven problém, kvůli kterému se přestala zobrazovat kóta, když počáteční a koncový bod nebyly na stejné obrazovce v pohledu Real View.

·         Byl opraven problém, kvůli kterému nebylo možné vybrat vymezující rámeček uvnitř povrchů pomocí klávesy Shift.

·         Byly opraveny problémy s obnovováním odstraněných bodů.

·         Byl opraven problém, kvůli kterému se projekty vytvořené mimo aplikaci ReCap Pro načítaly s prázdným pohledem.

·         Byl opraven problém, který spočíval v tom, že po počáteční aktivaci aplikace ReCap nebyla automaticky přijata síťová licence.

·         Byl opraven problém, který spočíval v tom, že se přesunulo umístění skenu mapy přehledu, když byl projekt spuštěn před dokončením importu.

·         Byl opraven problém, který spočíval v tom, že se nevymazaly dočasné soubory použité ve službě skenování do sítě.

·         Byly opraveny problémy s lokalizací.

·         Byla opravena chyba zabezpečení.

Změny:

·         Když je nepřiřazená oblast bodů skryta, je zakázáno odstranění mračna bodů a úprava oblasti.

·         Relevantní soubory se během ukládání jako zkopírují do dočasných souborů vyrovnávací paměti.

Pokyny k instalaci

Proces instalace vyžaduje, abyste v operačním systému Microsoft® Windows® měli oprávnění správce.

1. Aktualizace aplikace Autodesk ReCap / Autodesk ReCap Pro v jednom počítači:

a. Pomocí aplikace Autodesk Desktop App:

·         Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Autodesk ReCap verze 22.0.0.

·         Spusťte aplikaci Autodesk Desktop App pomocí systémové lišty nebo nabídky Start -> Autodesk -> Autodesk Desktop App.

·         Klikněte na kartu Aktualizace. V seznamu byste měli vidět položku ReCap Pro 2022.1 Update.

·         Klikněte na tlačítko Instalovat. Nová aktualizace se stáhne a nainstaluje. Aktuální verze aplikace ReCap 22.0.0 bude aktualizována na verzi 22.1.0.

*         Další informace o aplikaci Autodesk Desktop App jsou k dispozici na těchto stránkách: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/About-Autodesk-desktop-app.html

b. Přímé stažení a instalace:

·         Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Autodesk ReCap verze 22.0.0.

·         Přihlaste se k portálu Autodesk Account: https://manage.autodesk.com/home/

·         Stáhněte si v části Aktualizace produktu aktualizaci ReCap Pro 2022.1 Update.

·         Dvakrát klikněte na spustitelný soubor (*.exe).

·         Postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce. Aktuální verze aplikace ReCap Pro 22.0.0 bude aktualizována na verzi 22.1.0.


Copyright © 2021 Autodesk, Inc.