Autodesk ReCap / Autodesk ReCap Pro Update verze 23.1.0 – poznámky k verzi

Děkujeme, že jste si stáhli aplikaci Autodesk® ReCap / Autodesk ReCap Pro Update verze 23.1.0.

Tyto poznámky k verzi obsahují nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý tento dokument. Uložte tento dokument na pevný disk nebo vytiskněte jeho kopii, aby mohl posloužit jako reference.

Ovlivněné produkty

Tato aktualizace je určena pro následující produkty:

·         Autodesk ReCap / Autodesk ReCap Pro (verze: 23.0.0 nebo 23.0.1)

Co je součástí verze Autodesk ReCap Pro 23.1.0?

Nové funkce a vylepšení:

·         Podpora souběžného importu a indexování nezpracovaných skenů (kromě importu ZFS)

·         Podpora automatické klasifikace terénu pro klasifikaci projektů infrastruktury

·         Podpora vizualizace klasifikací a správy bodů na základě klasifikace, například změna viditelnosti klasifikace a odstranění klasifikace. Uživatel pak může exportovat nebo uložit projekt a optimalizovat jej pro další zpracování v jiných produktech společnosti Autodesk.

·         Zlepšení kvality rendrování zvýšením počtu bodů k zobrazení na základě dostupné paměti uživatele

Opravené problémy:

·         Byl vyřešen problém s pozastavením importu souboru LAS během zpracování.

·         Byl vyřešen problém s neustálým zasekáváním importu nestrukturovaných projektů ve fázi indexování.

·         Byl vyřešen problém spočívající v tom, že v projektu RCP, který byl exportován z aplikace Leica Cyclone 360, chyběly minimapy.

·         Byl vyřešen problém spočívající v tom, že při aktualizaci počátku docházelo k tichému neočekávanému ukončení aplikace ReCap Pro.

·         Byl opraven problém s pádem aplikace při otevírání jiného projektu po importu textového souboru s vlastním nastavením.

·         Byl vyřešen problém spočívající v tom, že seznam posledních projektů aplikace ReCap nerespektoval počet posledních souborů v předvolbách.

·         Byl vyřešen problém spočívající v tom, že se při otevření aplikace ReCap.exe zobrazoval soubor debug.log.

·         Byl vyřešen problém spočívající v tom, že při události přesunutí kurzoru na stránce Ruční registrace problikával dialog s tipy identifikace.

·         Byl vyřešen problém spočívající v tom, že se při importu někdy nezobrazoval chybový dialog, když byl dílčí sken poškozený nebo prázdný.

·         Byl vyřešen problém spočívající v tom, že se dialog pro výběr barvy zobrazoval na jiném monitoru.

·         Byl vyřešen problém spočívající v tom, že se při stisknutí klávesy Esc během přejmenovávání položky v Navigátoru projektu nevrátil zpět původní název.

·         Byl vyřešen problém spočívající v tom, že sjednocení více souborů RCS pomocí aplikace DeCap vedlo ke ztrátě informací o klasifikaci.

·         Byl vyřešen problém spočívající v tom, že import položky E57 s názvy skenů s neplatnými znaky vedl k chybám importu/indexování.

·         Byl vyřešen problém spočívající v tom, že se při importu nebo indexování nezobrazovalo upozornění na požadavky na místo na disku.

Pokyny k instalaci

Proces instalace vyžaduje, abyste v operačním systému Microsoft® Windows® měli oprávnění správce.

1. Aktualizace aplikace Autodesk ReCap / Autodesk ReCap Pro v jednom počítači:

a. Pomocí aplikace Autodesk Desktop App:

·         Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Autodesk ReCap verze 23.0.0 nebo 23.0.1.

·         Spusťte aplikaci Autodesk Desktop App pomocí systémové lišty nebo nabídky Start -> Autodesk -> Autodesk Desktop App.

·         Klikněte na kartu Aktualizace. V seznamu byste měli vidět položku ReCap Pro 2023.1 Update.

·         Klikněte na tlačítko Instalovat. Nová aktualizace se stáhne a nainstaluje. Aplikace Autodesk ReCap bude aktualizována na verzi 23.1.0.

*         Další informace o aplikaci Autodesk Desktop App jsou k dispozici na těchto stránkách: https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/About-Autodesk-desktop-app.html

b. Přímé stažení a instalace:

·         Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Autodesk ReCap verze 23.0.0 nebo 23.0.1.

·         Přihlaste se k portálu Autodesk Account: https://manage.autodesk.com/home/

·         Stáhněte si v části Aktualizace produktu aktualizaci ReCap Pro 2023.1.0 Update.

·         Dvakrát klikněte na spustitelný soubor (*.exe).

·         Postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce. Aplikace Autodesk ReCap bude aktualizována na verzi 23.1.0.


Copyright © 2022 Autodesk, Inc.